کارخانه مجتمع صنعتی سیمان استهبان

پرسشنامه سنجش نظرات رانندگان از کیفیت خدمات


مصرف كننده محترم، ضمن تشكر از حُسن نظر شما در انتخاب محصولات این كارخانه به اطلاع ميرساند این فرم جهت كسب نظرات شما عزیزان به منظور ارتقاء هرچه بيشتر كيفيت محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتریان تنظيم شده است. خواهشمند است با پاسخ دقيق به سئوالات، ما را در این راه یاري فرمائيد.

نحوه نوبت دهی جهت ورود به كارخانه و رعایت نوبت بارگیری در بارگیرخانه
رفتار و عملکرد پرسنل انتظامات درب ورودی كارخانه
نحوه برخورد پرسنل(دفتر فروش، تحویل و باسکول(
عملکرد پرسنل دفتر تحویل(سرعت،نظم درصدور مجوزخروج، بارنامه و قبض باسکول)
وضعیت نظافت و آلودگی هوا در بارگیرخانه
سرعت و سهولت بارگیری كامیونها در بارگیرخانه
وضعیت چیدن پاكت ها و تعداد آنها توسط پاكت زن
رفتار و عملکرد پرسنل بارگیرخانه
وضعیت آموزش و نظارت درخصوص رعایت مسائل ایمنی و زیست محیطی
نحوه اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در كارخانه
وضعیت پاركینگ درب ورودی و امکانات ارائه شده
آیا تاكنون با هرگونه مشکل در ارتباط با تأثیرات محصول یا خدمات بر محیط زیست یا بر ایمنی و سلامت خود مواجه گردیده اید یا دراین خصوص پیشنهادی دارید؟
خواهشمند است هرگونه مشکلی كه در خصوص مصرف محصول این شركت دارید، مرقوم فرمائید:


اطلاعات تماس

 • شیراز، بلوار شهید رجایی ( فرهنگ شهر)، حد فاصل کوچه 26 و 28، پلاک 142، شرکت مجتمع صنعتی سیمان استهبان
 • 987136334953-9
 • 36334963(71)98
 • 7187917549
 • info@estahbancement.com
 • estahban-cement-company
 • استان فارس ، كيلومتر 20 جاده استهبان - شيراز
 • 53280126(71)98+
 • 53280227(71)98+
 • 53281886(71)98+
 • 7446184631