کارخانه سیمان استهبان

درخواست همکاری


لطفا فایل زیر را دانلود کرده و پس از تکمیل آن به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال نمایید:

دانلود فایل نمونه

info@estahbancement.com


اطلاعات تماس

  • استان فارس ، كيلومتر 20 جاده استهبان - شيراز
  • 53280126(71)98+
  • 53280227(71)98+
  • 53281886(71)98+
  • 7446184631