کارخانه سیمان استهبان

مشخصات فنی خط تولید


مواد اولیه مورد نیازجهت تولید سیمان سفید شامل کائولن، آهک و ... می باشند که پس از دپو شدن تحت آنالیز قرار گرفته و سپس در سنگ شکن تحت فرآیند خردایش قرار می گیرند. پس از دستیابی به دانه بندی مورد نظر، طبق ارزیابی واحد کنترل کیفیت با در صدهای تعیین شده به بونکر های مواد هدایت می گردند. سپس مواد جهت فرآیند سایش به آسیاب گلوله ای منتقل شده  که دانه بندی و آنالیز  آن توسط واحد آزمایشگاه تعیین و نتیجه به واحد  تولید در جهت تنظیم پارامتر های آسیاب اعلام می گردد. مواد پس از آسیاب شدن، جهت ذخیره سازی به سیلوهای مواد انتقال و سپس وارد مراحل پیش گرمکن و کوره می شوند. پس از انجام واکنش های لازم در کوره محصول خروجی کلینکر تولید و جهت خنک سازی به سمت گریت که دارای یکی از بالاترین تکنولوژی های حال حاضر خنک سازی می باشد انتقال یافته و سپس وارد سیلو می شوند. از کلینکر سفید در زمان های معین نمونه برداری می شود و خصوصیات کیفی آن با دقیق ترین تجهیزات آزمایشگاهی مورد آنالیز و  اندازه گـــیری قرار  می گیرد. در ادامه کلینکر به آسیاب گلوله ای سیـــمان وارد میشود. واحد کنترل کیفیت از سیمان خروجی آســیاب، نمونه برداری های لازم را انجام میدهد تا نتــایج جهت تنظیم پارامتر های آسیاب سیمان به واحد تولید اعلام گردد. در نهایت سیمان سفید  به سمت سیلوها انتقال یافته و تحویل مواد، به صورت پاکت و فله با توجه به نیاز مشتری صورت می گیرد.

مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید سیمان خاکستری از معدن کارخانه تهیه میشود که پس از دپو شدن تحت آنالیز قرار گرفته و سپس در سنگ شکن تحت فرآیند خردایش قرار میگیرند. پس از دستیابی به دانه بندی مورد نظر مواد طبق ارزیابی واحد کنترل کیفیت با در صدهای تعیین شده به بونکر های مواد هدایت میگردند. سپس جهت فرآیند سایش به آسیاب گلوله ای منتقل شده که دانه بندی و آنالیز  آن توسط  واحد آزمایشگاه تعیین و نتیجه به واحد تولید در جهت تنظیم پارامتر های آسیاب اعلام میگردد. مواد پس از آسیاب شدن جهت ذخیره سازی به سیلوهای مواد انتقال و سپس وارد مراحل پیش گرمکن و کوره میشوند. پس از انجام واکنش های لازم در کوره محصول خروجی کلینکر، تولید و جهت خنک سازی به سمت گریت که دارای یکی از بالاترین تکنولوژی های حال حاضر خنک سازی میباشد انتقال یافته و سپس وارد سیلو میشوند. از کلینکر خاکستری در زمانهای معین نمونه برداری میشود و خصوصیات کیفی آن آزمایش و اندازه گیری میگردد. در ادامه کلینکر به آسیاب گلوله ای سیمان وارد میشود. واحد کنترل کیفیت از سیمان خروجی آسیاب نمونه برداری های لازم را انجام میدهد تا نتایج جهت تنظیم پارامتر های آسیاب سیمان به واحد تولید اعلام گردد. در نهایت سیمان خاکستری  به سمت سیلوها انتقال یافته و تحویل مواد به صورت پاکت و فله با توجه به نیاز مشتری صورت میگیرد.


اطلاعات تماس

  • استان فارس ، كيلومتر 20 جاده استهبان - شيراز
  • 53280126(71)98+
  • 53280227(71)98+
  • 53281886(71)98+
  • 7446184631