کارخانه سیمان استهبان

چشم انداز


شرکت سیمان استهبان بر آن است تا با تبدیل شدن به الگوی تولید کشور در صنعت سیمان، همراه با گسترش بستر صادرات و حفظ آراستگی، بهره وری و استانداردهای زیست محیطی، در کیفیت محصول منحصر به فرد باشد.

 

"شعارهای بیانیه چشم انداز"

الف: اعتماد و احترام متقابل

س: سازمانی با برنامه ریزی و هدفمند

ت: توسعه پایدار و حصول افتخار ملی

ه: هدف گذاری جهت ایجاد سازمانی یکپارچه و با تعالی سازمانی

ب: بهره گیری از تمام ظرفیت های ذینفعان

الف: ارزیابی از نقاط قوت و ضعف سازمان به صورت مدون

ن: نشاط و پویایی ذینفعان

ا: اعتماد و احترام متقابل

حصول به چشم انداز، نیاز به تعامل با ذینفعان دارد و این تعامل زمانی به اثربخشی بالا نایل می شود که ابتدا منجر به اعتماد و احترام میان ایشان گردد.

س: سازمانی با برنامه ریزی و هدفمند

مدیریت ارشد سازمان تلاش می کند سازمانی با برنامه ریزی و هدفمند در راستای پیشبرد اهداف کلان شرکت در اختیار داشته باشد.

ت:  توسعه پایدار و حصول افتخار ملی

سیمان استهبان با قرار دادن هدف اصلی و درازمدت خود در قالب چشم انداز در صدد است مهارتها و توانایی های فنی و  حرفه ای خود را به منظور دستیابی به استعدادهای توسعه پایدار گسترش داده تا قادر شود به عنوان یک تولیدکننده ملی، افتخار آفرین باشد.

ه: هدف گذاری جهت ایجاد سازمانی یکپارچه و با تعالی سازمانی

حرکتی یکپارچه و بهم پیوسته و در عین حال سیستماتیک خصوصاً در میان کارکنان، ضامن سازمان جهت ایجاد برتری و تعالی می باشد. این موضوع شامل یکپارچگی همه ذینفعان است.

ب: بهره گیری از تمام ظرفیت های ذینفعان

سیمان استهبان با قرار دادن هدف اصلی و درازمدت خود در قالب چشـم انداز در صدد است از تمامی ظرفیـت های ذینفعان در راستای رسیدن به اهداف استفاده نماید.

الف: ارزیابی از نقاط قوت و ضعف سازمان به صورت مدون

سیمان استهبان با قرار دادن هدف اصلی و درازمدت خود در قالب چشم انداز در صدد است با پایش و اندازه گیری فرآیند های سازمان نقاط ضعف و قوت سازمان را شناسایی کرده و در جهت تقویت هر چه بیشتر نقاط قوت و همچنین رفع نقاط ضعف سازمان تلاش نماید.

ن: نشاط و پویایی ذینفعان

دسترسی به هر هدفی در هر سطحی از کسب و کارها محتاج به شادی و شادابی است و این امر در چشم انداز ما به معنای ایجاد تحولاتی در سازمان جهت دستیابی به هدف عالی مجموعه بوده  به نوعی که تمامی ذینفعان از این نشاط و شادابی برخوردار باشند.


اطلاعات تماس

  • استان فارس ، كيلومتر 20 جاده استهبان - شيراز
  • 53280126(71)98+
  • 53280227(71)98+
  • 53281886(71)98+
  • 7446184631