کارخانه سیمان استهبان

ارزش ها


"فلسفه سازمان، منعکس کننده باورها، اولویت ها و ارزش های اساسی سازمان است".

این ارزش ها راهنمای تصمیم گیری مدیریت و هم چنین هدایت گر رفتار افراد در سازمان است. ارزش ها بایدها و نبایدهای سازمان را بیان می کنند.

 


اطلاعات تماس

  • استان فارس ، كيلومتر 20 جاده استهبان - شيراز
  • 53280126(71)98+
  • 53280227(71)98+
  • 53281886(71)98+
  • 7446184631