کارخانه سیمان استهبان

سیمان پرتلند سنگ آهکی(PLC) یا (PKZ)

سیمان پورتلند سنگ آهکی(PLC) یا (PKZ) ماده چسبنده هیدرولیکی از خانواده سیمان پورتلند است که از آسیاب نمودن مخلوط 6 الی 20درصد سنگ آهک ویژه همراه با درصد مناسبی سنگ گچ و حداقل 80 درصد کلینکرسیمان پورتلند تولید می گردد.   

افزودن سنگ آهک واکنش پذیری کلینکر و خواص هیدرولیکی آن را تقویت می نماید و باعث کاهش عمق کربوناسیون ونفوذپذیری ملات می شود. زمان گیرش و سلامتی سیمانهای پورتلند آهکی رضایتبخش بوده و میزان آب مورد نیاز آن، شدیداً به نوع کلینکر و کیفیت سنگ آهک و توزیع دانه بندی این دو بستگی دارد. سیمان پورتلند سنگ آهکی در تهیه ملات و بتن و در کلیه مواردی که سیمان پورتلند نوع یک بکار می رود، قابلیت کاربرد دارد . حفظ آب این نوع سیمان نسبت به سیمان پورتلند معمولی بهتر است. همچنین کارایی و قابلیت پمپ شدن بتن ساخته شده با آن ارتقا می یابد.  

 
اطلاعات تماس

  • استان فارس ، كيلومتر 20 جاده استهبان - شيراز
  • 53280126(71)98+
  • 53280227(71)98+
  • 53281886(71)98+
  • 7446184631