کارخانه سیمان استهبان

سیمان پورتلند تیپ 425-1

(طبق استاندارد ملی ایران به شماره 389) به عنوان سیمان پرتلند نوع 1 با رده مقاومتی 425 کیلوگرم بر سانتی متر مربع طبقه بندی شده است. از ویژگی های این نوع سیمان همانند بودن ترکیب شیمیایی، با سیمان پرتلند نوع 2 می باشد. از این رو می توان این سیمان را سیمان نوع 2 یعنی ضد سولفات متوسط با رده مقاوتی  425 نامید.

سیمان مذکور به سبب کیفیت مناسب مواد اولیه و کنترل دقیق در فرآیند تولید ضمن یکنواختی کیفیت از ویژگی های برتری نسبت به مقادیر مندرج در استاندارد برخوردار می باشد. افزایش سرعت عمل در ساخت و ساز به دلیل بالا بودن مقاومت اولیه بتن از مزایای دیگر آن می باشد. مصرف این نوع سیمان در محیط های سولفاته و کلردار مجاز نیست.
اطلاعات تماس

  • استان فارس ، كيلومتر 20 جاده استهبان - شيراز
  • 53280126(71)98+
  • 53280227(71)98+
  • 53281886(71)98+
  • 7446184631