کارخانه سیمان استهبان

ارتباط با واحد صادرات


 

 

 رئیس بخش صادرات:  تلفن: 9-36334953(71)98+( داخلی: 4247) / تلفن همراه: 989177935064+

ایمیل : estahbancement.export1@gmail.com


اطلاعات تماس

  • استان فارس ، كيلومتر 20 جاده استهبان - شيراز
  • 53280126(71)98+
  • 53280227(71)98+
  • 53281886(71)98+
  • 7446184631