کارخانه مجتمع صنعتی سیمان استهبان

ارتباط با واحد صادرات


 

مدیر بخش صادرات: تلفن: 9-36334953(71)98+( داخلی: 4240) / تلفن همراه: 989177474006+

 

ایمیل : estahbancement.export1@gmail.com


اطلاعات تماس

 • شیراز، بلوار شهید رجایی ( فرهنگ شهر)، حد فاصل کوچه 26 و 28، پلاک 142، شرکت مجتمع صنعتی سیمان استهبان
 • 987136334953-9
 • 36334963(71)98
 • 7187917549
 • info@estahbancement.com
 • estahban-cement-company
 • استان فارس ، كيلومتر 20 جاده استهبان - شيراز
 • 53280126(71)98+
 • 53280227(71)98+
 • 53281886(71)98+
 • 7446184631