کارخانه سیمان استهبان

ارتباط با واحد فروش داخلی


 

 

 رئیس بخش فروش داخلی:   تلفن: 9-36334953(71)98+ ( داخلی: 4247)/ تلفن همراه: 989177935064+

 کارشناسان بخش فروش داخلی:  تلفن: 9-36334953(71)98+ ( داخلی: 4249-4242)/ تلفن همراه: 989177935062+/ 989177844465+

ایمیل : sales@estahbancement.com


اطلاعات تماس

  • استان فارس ، كيلومتر 20 جاده استهبان - شيراز
  • 53280126(71)98+
  • 53280227(71)98+
  • 53281886(71)98+
  • 7446184631