آخرین اخبار

چهارشنبه 11 اردیبهشت 1402

برگزاری مراسم روز جهانی کار و کارگر

مشاهده خبر
دوشنبه 4 مهر 1401

جلسه هم اندیشی مدیران مجتمع صنعتی سیمان استهبان با مدیریت جدید تامین اجتماعی استهبان برگزار شد

مشاهده خبر
شنبه 8 مرداد 1401

اخذ عنوان واحد نمونه صنعتی استان فارس توسط مجتمع صنعتی سیمان استهبان برای پنجمین سال متوالی

مشاهده خبر
ارتباط با مجتمع صنعتی سیمان استهبان

ارتباط با مجتمع صنعتی سیمان استهبان