آخرین اخبار

1400/9/29

اخذ عنوان واحد نمونه صنعتی استان فارس توسط مجموعه سیمان استهبان برای چهارمین سال متوالی

مشاهده خبر
1400/8/1

مراسم تودیع و معارفه معاونت اداری و پشتیبانی شرکت سیمان استهبان برگزار شد.

مشاهده خبر
1400/4/23

تشدید بحران صنعت سیمان به دلیل قطع برق

مشاهده خبر
ارتباط با سیمان استهبان

ارتباط با سیمان استهبان